POSTĘPOWANIA


1. ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2018  Nr. Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (23.10.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych przy zastosowaniu nowych procesów jednostkowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją  w zakresie: "Wykonanie i montaż instalacji grzewczej dla instalacji regeneracji olejów przemysłowych" (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia).


2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych - Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym, Kolorymetr, Mieszadło mechaniczne, Analizator klasy czystości, Aparat do badań odporności olejów na pienienie”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia) - (otwórz pytania i wyjaśnienia I) - (otwórz pytania i wyjaśnienia II).

Informacje o wyborze w postępowaniu numer 1/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz), (otwórz), (otwórz), (otwórz), (otwórz)

 

3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych - Lepkościomierz automatyczny”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 2/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz)

 

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych -  spektrometr rentgenowski z dyspersją energii – analizator pierwiastków”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 3/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz)

 

5. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych -  chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia) - (otwórz pytania i wyjaśnienia I).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 4/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz) 

Kontakt

Chcę być informowany o nowościach i promocjach

Dojazd

Zobacz na google maps

Adres

EKOMAX SP. Z O. O.
44-100 GLIWICE,
UL. PSZCZYŃSKA 206

E-MAIL EKOMAX@EKOMAX.COM.PL
 

tel. +48 32 335-09-33
tel. +48 32 335-03-24
fax +48 32 233-08-07

WSPÓŁRZĘDNE: N: 50°16’22.15” E: 18°41’39.89”

Ekomax na facebook'u