POSTĘPOWANIA


1.ZAPYTANIE OFERTOWE 01/02/2019  Nr  Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (15.02.2019r.)
 
W związku z realizacją projektu pt.  "Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych przy zastosowaniu nowych procesów jednostkowych" w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet IV "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją  w zakresie:
"Dostawa i montaż prasy filtracyjnej do instalacji regeneracji olejów przemysłowych"
(otwórz specyfikację).

Zmianie ulega termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 26.02.2019r. do godziny 16:00 czasu polskiego
(otwórz zmianę do zapytania ofertowego).


Informacja o wyborze w postępowaniu numer 01/02/2019 Nr Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (otwórz)

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2018  Nr. Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (20.12.2018r.)
 
W związku z realizacją projektu pt.  "Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych przy zastosowaniu nowych procesów jednostkowych" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet IV "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".
 
Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją  w zakresie:
"Wykonanie i montaż kotłowni kontenerowej na olej opałowy o mocy nie mniejszej niż 500 kW" (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 01/12/2018  Nr. Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (otwórz)

3. ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2018  Nr. Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (23.10.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych przy zastosowaniu nowych procesów jednostkowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją  w zakresie: "Wykonanie i montaż instalacji grzewczej dla instalacji regeneracji olejów przemysłowych" (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 01/10/2018 Nr. Projektu: POIR.04.01.04-00-0051/16 (otwórz)


4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych - Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym, Kolorymetr, Mieszadło mechaniczne, Analizator klasy czystości, Aparat do badań odporności olejów na pienienie”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia) - (otwórz pytania i wyjaśnienia I) - (otwórz pytania i wyjaśnienia II).

Informacje o wyborze w postępowaniu numer 1/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz), (otwórz), (otwórz), (otwórz), (otwórz)

 

5. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych - Lepkościomierz automatyczny”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 2/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz)

 

6. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych -  spektrometr rentgenowski z dyspersją energii – analizator pierwiastków”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 3/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz)

 

7. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.)

W związku z realizacją projektu pt.  „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Rozbudowa zaplecza B+R firmy Ekomax celem poszukiwania nowych metod oczyszczania baz olejowych powstałych z regeneracji olejów przepracowanych -  chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację) - (otwórz pytania i wyjaśnienia) - (otwórz pytania i wyjaśnienia I).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 4/2018/1.2 RPOWSL (19.01.2018r.):
(otwórz)

 

Kontakt

Chcę być informowany o nowościach i promocjach

Dojazd

Zobacz na google maps

Adres

EKOMAX SP. Z O. O.
44-100 GLIWICE,
UL. PSZCZYŃSKA 206

E-MAIL EKOMAX@EKOMAX.COM.PL
Numer BDO: 000000645
 

tel. +48 32 335-09-33
tel. +48 32 335-03-24
fax +48 32 233-08-07

WSPÓŁRZĘDNE: N: 50°16’22.15” E: 18°41’39.89”

Ekomax na facebook'u