Odzysk Elektoodpadów

Odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to nasza najnowsza inwestycja i wyzwanie. Formalnie mieści się on w zakresie zadań Działu Gospodarki Odpadami. Ze względu jednak na prowadzoną przez nas równolegle działalność edukacyjną w tym zakresie, a także zaangażowanie w zbiórki organizowane regularnie wśród lokalnych mieszkańców, przypisujemy mu szczególny charakter.

Elektroodpady posiadają wiele cennych metali, możliwych do ponownego wykorzystania z korzyścią dla środowiska. Z drugiej strony w ich skład wchodzi też sporo substancji bardzo szkodliwych, które bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą przenikać do gleby i wody. Dlatego tak ważne jest by nie wyrzucać ich do śmieci, lecz segregować.

W naszej gliwickiej bazie zorganizowaliśmy stanowiska do wstępnego demontażu oraz zainwestowaliśmy w nowoczesną linię do przetwarzania zużytego sprzętu. Instalacja ta odzyskuje metale żelazne i nieżelazne z kabli, płytek drukowanych i małego sprzętu AGD, jednocześnie oddzielając je od siebie. Substancje szkodliwe zabezpieczamy w odpowiednich pojemnikach i przekazujemy do unieszkodliwienia.

Bardzo istotną grupą odpadów ZSEiE, które odbieramy, są też zużyte świetlówki oraz baterie. Współpracujemy w tym zakresie z jedną z największych Orgaznizacji Odzysku w Polsce.

Jako przedsiębiorstwo proekologiczne włączamy się w akcje edukujące społeczeństwo o szkodliwości elektroodpadów dla środowiska i korzyściach płynących z ich odzysku. Wydajemy broszury, organizujemy własne zbiórki wśród osób prywatnych, czy sponsorowane konkursy w szkołach i przedszkolach. Uczestniczymy również w zbiórkach organizowanych przez miasta, gminy, szkoły oraz organizacje pożytku publicznego. Na szeroką skalę odbieramy również elektroodpady od przedsiębiorców. 

Kontakt

Chcę być informowany o nowościach i promocjach

Dojazd

Zobacz na google maps

Adres

EKOMAX SP. Z O. O.
44-100 GLIWICE,
UL. PSZCZYŃSKA 206

E-MAIL EKOMAX@EKOMAX.COM.PL
Numer BDO: 000000645
 

tel. +48 32 335-09-33
tel. +48 32 335-03-24
fax +48 32 233-08-07

WSPÓŁRZĘDNE: N: 50°16’22.15” E: 18°41’39.89”

Ekomax na facebook'u