POSTĘPOWANIA

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 08/2016/3.2 RPOWSL (16.09.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Waga analityczna”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 08/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.10.2016r.: otwórz.

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 07/2016/3.2 RPOWSL (16.09.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 07/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.10.2016r.: otwórz.

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 05/2016/3.2 RPOWSL (16.09.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.
 
Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Aparat do automatycznego wolumetrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 05/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.10.2016r.: otwórz.

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 04/2016/3.2 RPOWSL (16.09.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej produktów naftowych”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 04/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.10.2016r.: otwórz.

5. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 06/2016/3.2 RPOWSL (16.09.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Wyparka próżniowa”  zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze w postępowaniu numer 06/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.10.2016r.: otwórz.

6. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 03/2016/3.2 RPOWSL (30.06.2016r.)

Dotyczy projektu pt. „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Zakup instalacji wentylacyjnej dla instalacji destylacyjnej” zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

 
Informacja o wyborze  w postępowaniu numer  03/2016/3.2 RPOWSL z dnia 05.08.2016r.

Dotyczy projektu pt. : „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego 03/2016/3.2 RPOWSL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

na zadanie pt. „Zakup instalacji wentylacyjnej dla instalacji destylacyjnej”
informujemy że, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy: KLIM – SPAW Sp. z o.o., ul. Powsińska 48, 02-903 Warszawa


7.  ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2016/3.2 RPOWSL (27.05.2016r.)

Dotyczy projektu pt. „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.
 
Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : „Zakup mieszadła” zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację).

Informacja o wyborze  w postępowaniu numer  02/2016/3.2 RPOWSL z dnia 17.06.2016r.
 
Dotyczy projektu pt. : „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”
W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego 02/2016/3.2 RPOWSL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

na zadanie pt. „Zakup mieszadła”
informujemy że, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy: Teknomatik s.c T.Markuzel, R. Peruń  ul. R. Dmowskiego 7/22, 43-300 Bielsko-Biała


8. ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2016/3.2 RPOWSL (14.03.2016r.)

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych
w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją (otwórz specyfikację, otwórz listę sprawdzającą).
 
Informacja o wyborze  w postępowaniu numer  01/2016/3.2 RPOWSL z dnia 25.03.2016r.
 
Dotyczy projektu pt. : „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych
w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego 01/2016/3.2 RPOWSL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020

na zadanie pt. „Zakup instalacji do prowadzenia destylacji ekstrakcyjnej z zastosowaniem cieczy jonowych” informujemy że,  za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy: Form-Pat
Sp. z o.o. ul.Lednicka 6B , 71-006 Szczecin

 

Kontakt

Chcę być informowany o nowościach i promocjach

Dojazd

Zobacz na google maps

Adres

EKOMAX SP. Z O. O.
44-100 GLIWICE,
UL. PSZCZYŃSKA 206

E-MAIL EKOMAX@EKOMAX.COM.PL
 

tel. +48 32 335-09-33
tel. +48 32 335-03-24
fax +48 32 233-08-07

WSPÓŁRZĘDNE: N: 50°16’22.15” E: 18°41’39.89”

Ekomax na facebook'u